Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 7550

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: juridisch
Beschikbaar in overleg
Zoekt: juridisch werk
Opleiding:

Vakkennis:

Ervaring:

Werkervaring:
13/03/'09 - heden : NBLegal (eigen bedrijf), Hoek van Holland
Jurist / Eigenaresse: Mijn werkzaamheden als jurist van NBLegal bestaan uit de begeleiding, advisering (in de ruimste zin van het woord) van cliŽnten op het gebied van algemene voorwaarden, contracten (supply, confidentiality / NDA, SPA, cooperation, agency), ondernemingsrecht, waaronder fusies & overnames, due diligence en data rooms
Opdrachtgevers: Nostromo.nl, Superp B.V., I 4 design, MondhygiŽne praktijk Kerckebosch, Castingtoppers.nl en particuliere personen
24/09/'09 - 01/03/'10: Ministerie van FinanciŽn, Den Haag (interim)
Jurist: Vanaf september ben ik naast mijn eigen bedrijf tevens werkzaam als jurist bij Stichting Personeelsfonds van het Ministerie van FinanciŽn. De werkzaamheden bestaan uit de behandeling en beoordeling van verzoeken tot financiŽle steun, de verzoeken voordragen en behandelen tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen, het opstellen van het beleid en de werkwijze van het fonds, waarbij het van groot belang is inhoudelijk op de hoogte blijven van relevante wet- en regelgeving
14/07/'05 - 1/09/'08: De Brauw Blackstone Westbroek N.V., Amsterdam
Jurist: De werkzaamheden bij de Brauw op de sectie Mergers & Acquisitions (M&A) bestonden uit het leiden en begeleiden van alsook het adviseren van interne en externe cliŽnten in complexe fusie en overname trajecten. Onder de werkzaamheden viel tevens het opzetten van data rooms (fysiek en virtueel), het doen van due diligence, het opstellen van complexe due diligence rapporten en contracten, zoals Share Purchase Agreements, NDA's, etc. Naast deze dagelijkse werkzaamheden heb ik tevens de afdeling Corporate Analysts (CAT) mede opgezet.
1/04/'04 - 14/07/'05: ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam
Interim Jurist: Als interim jurist hield ik mij bezig met het opzetten van krediet-/financieringsovereenkomsten voor Wholesale klanten van ABN AMRO, danwel allocation overeenkomsten voor de dochtermaatschappijen van deze Wholesale klanten. Hierbij communiceerde ik voornamelijk met interne klanten van ABN AMRO over de exacte wensen van de klanten, zodat dit opgenomen kon worden in de contracten.
1/09/'01 - 1/03/'04 : Simmons & Simmons advocaten en notarissen Rotterdam
Juridisch medewerker: Als juridisch medewerker op de sectie Logistics, Transport, Customs & Trade (procespraktijk), hield ik mij voornamelijk bezig met het doen van literatuur- en jurisprudentieonderzoek, het opstellen van processtukken en het opzetten en bijhouden van een know-how systeem (Bibis). Deze werkzaamheden waren met name toegespitst op zeevervoer en wegvervoer, waarbij ladingschade een grote rol speelde.
2/01/'99 - 1/09/'01: Consumentenbond, Den Haag
Juridisch/financieel telefooninformateur: Als juridisch/financieel telefooninformateur gaf ik consumenten advies over de juridische aspecten van verzekeringen, hypotheken, beleggings- en bankzaken.

Stage
06/'01 - 07/'01: Simmons & Simmons, Logistics, Transport, Customs & Trade
Student-stagiaire: "Een kijkje in de keuken", waarbij ik mee mocht naar procedures en literatuur- en jurisprudentieonderzoek mocht doen. Tevens heb ik hier het idee voor mijn scriptie onderwerp opgedaan.

Opleidingen:/Overig
25 /08/'09 : Nederlands Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam
Afstudeerrichting: Privaatrecht, met scriptie burgerlijk procesrecht: De effecten van het beginsel van hoor en wederhoor op de EG-Betekeningsverordening.
14/06/'96: Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
Scholen: Collegio Arubano, Oranjestad Aruba en het Groen van Prinsterer, Vlaardingen Nederland
01/05/'08: Opleiding Corporate Analysts, De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
Hierbij lag de focus op time-management, projectbegeleiding, due diligence en het schrijven van due diligence rapporten op de volgende rechtsgebieden: bestuursrecht, arbeidsrecht, verzekeringsrecht, procesrecht, contractenrecht, vennootschapsrecht, onroerend goed, intellectuele rechten, merkenrecht en krediet documentatie (finance).
01/02/'08 - 01/05/'08: Legal English, De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
Een apart onderdeel van de CAT opleiding was Legal English bij het opstellen van transactie gerelateerde documentatie.
01/02/'09 - 01/04/'09: Cursus Contracten maken, due diligence en Wwft
Ploum Lodder Princen, cursus.

Hobby's: Salsa, merengue, Zumba en scuba diving


CURRICULUM VITAE:

cv: 7550

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


zondag, 14-04-2024, 09:58:56