Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 7500

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: jurist ruimtelijke ordening
Beschikbaar in overleg
Zoekt: uitdagende job
Opleiding:

Vakkennis:

Ervaring:

Opleidingen:
25- 01- 2010 : Certificaat Agrarisch Recht
2001- 2008 : Doctoraalstudie Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen differentiatie Staats- en Bestuursrecht
Onderwerp afstudeerscriptie: Grondtransacties & Staatssteun (verslag beschikbaar)
Subtitel: Onderzoek naar toepassing van staatssteunregels door Nederlandse gemeenten
1969 - 1972 : School voor de Suikerindustrie (HBO), Amsterdam, gediplomeerd
1964 - 1969 : HBS- B aan de Dalton HBS/Zernike College, Groningen, geen diploma


Werkervaring:
maart '09 - Heden : Werkzaam bij Thorbecke als jurist ruimtelijke ordening, gedetacheerd bij een gemeente. De volgende taken uitgevoerd (niet-limitatief):
* Toetsen principeverzoeken aan bestemmingsplan
* Inleiden art. 19 lid 1 WRO procedure ten behoeve van oprichten beauty/welness centrum
* Bouwbeleidsplan ontwikkeld en opgesteld
* Beleidsnotitie geschreven teneinde stacaravans zodanig te definiŽren dat ze binnen het bestemmingsplan passen.
* Deelname aan en verslaglegging van regulier ambtelijk overleg met de provincie.
* Advies geschreven over toepassing door de gemeente van art. 3:23 Wro jo. 4.1.1 Bro.
* Beleidsregels opgesteld om het aanleggen van paardenbakken te reguleren.
* Beroepsschrift geschreven ten behoeve van een procedure van de gemeente bij de Raad van State tegen aanwijzing van een Natura-2000 gebied.
* Het behandelen van en adviseren over bestemmingsplannen, goedkeuringsbesluiten van G.S. analyseren.
* Deelname aan projectgroepen en werkgroepen; agendering en verslaglegging van het tweewekelijkse bouwplanoverleg.
* Deelname aan/verslaglegging van overleg in het kader van de ruimtelijke ordening met de provinciale cultuurhistorische vereniging.
* Het sturen en leiding geven aan ruimtelijke projecten; het oprichten van een viskwekerij. Organiseren en voorbereiden van overleg met aanvrager, adviseurs en ambtenaren van diverse disciplines, uitzoeken ruimtelijke inpassing viskwekerij, contacten met andere gemeenten, provincie, WUR en VNG, opstarten bestemmingsplanherziening.
* Diverse R.O. adviezen geschreven o.a. over oprichten van twee recreatiebungalows, recreatiepark, hobby/bedrijfsmatig, en ondergeschiktheid.
* Planschadeverzoeken beoordeeld en adviezen geschreven ten behoeve van alle fases in de procedure.
* Zowel planologische als financiŽle gevolgen van nieuw bouwproject opgesteld.
* Gemeentelijke verordeningen screenen op strijdigheid met Dienstenrichtlijn.
* Uitzoeken en voorlichten over lex posterio regel/ verjaringskwesties/ bijgebouwenregeling/vergunningvrij bouwen/ belanghebbende bij bouwaanvraag
* Reglement van monumentencommissie herschreven n.a.v. invoering nieuwe monumentenwet.


oktober '07 - februari '09 : Jurist-vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk AZC Emmen gedurende 1 Š 2 dagen per week met de volgende taken:
* Vreemdelingen (juridisch) voorlichten en adviseren
* Onderhouden van contacten en overleggen met advocaten van vreemdelingen
* Overleggen met juristen van de landelijke Helpdesk van Vluchtelingenwerk.
* Overleggen met IND en COA
* Analyseren van vluchtverhalen

April- juli '06: Stage bij de sectie Algemene Juridische Zaken bij de gemeente Haren(stageverslag beschikbaar)
o.a. de volgende taken uitgevoerd:
* Ontwerpen en opstellen nieuwe gezamenlijke interne en externe klachtenverordening voor de gemeenten Haren en Tynaarlo en het Meerschap Paterswolde, inwerkingtreding: 1 januari 2007
* Het schrijven van een toelichting bij deze verordening
* Aanpassen delegatieverordeningen i.v.m. dualisering van het gemeentebestuur
* Verstrekken van een staanplaatsvergunning
* Juridisch advies aan de Burgemeester teneinde privacy- gevoelige informatie van het OGGZ-netwerk te verkrijgen

1979 - 2000: Melkveehouder, wegens fysieke tekortkomingen gestopt

1975 - 1979: Procestechnoloog bij Avebe te Terapelkanaal met als taak het optimaliseren van de productie van zetmeelderivaten

1972 - 1975: Researchmedewerker bij Avebe te Veendam. Opdracht: Het ontwikkelen van toepassingen van zetmeelderivaten in humane voedingsmiddelen.


Nevenactiviteiten

2000 - 2005 :Webmaster tennisvereniging, het onderhouden van de website van de vereniging en het opzetten en beheren van een E-mail service voor de leden van de tennisvereniging.
1985 - 1995 :Bestuurslid Groninger Veehouderijbelangen, een vereniging die in Groningen en Noord-Drenthe de registratie, melkkontrole en kunstmatige inseminatie van runderen organiseerde.
1986 - 1991 : Lid van de stuurgroep De Nieuwe School in Groningen
1981 - 1986 : Penningmeester van de locale landbouwvereniging

Vaardigheden: en cursussen
Computervaardigheden:
* Informatietechnologie voor juristen.
* Verdiepingscursus Word: Afbeeldingen en tekstvakken
Cursus : Conversatie cursus Frans bij het Centre Culturel FranÁais (meerdere jaren)
Hobby's : Tennissen, (berg)wandelen, reizen, tuinieren en natuur.


Referenties: op aanvraag

cv: 7500

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


zondag, 14-04-2024, 10:26:30