Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 7375

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: HBO jurist
Beschikbaar per direct
Zoekt: passende job
Opleiding:

Vakkennis:

Ervaring:

Opleidingen:
HBO-Rechten

Aanvang
Januari 2006
Opmerking
vierjarige deeltijdopleiding Hogeschool Arnhem Nijmegen

Vanaf 1 september 2008 schakelprogramma Nederlands Recht HAN/OU


Reeds afgeronde OU Modules:
Materieel strafrecht, Bestuursrecht, Constitutioneel Recht, Burgerlijk Procesrecht, Rechtsgeschiedenis, Europakunde, Formeel Strafrecht, Overeenkomstenrecht en Aansprakelijkheidsrecht.
HEAO-MER

Aanvang
September 1994
BeŽindigd
Juni 1998 diploma behaalt
Studierichting
Management, Economie en Recht
Scriptie
Minimabeleid in perspectief, Hengelo 1998
Opmerkingen
Inclusief keuzemodules van de opleiding HBO Bestuurskunde waaronder onder andere Bijzonder Bestuursrecht, Bestuursdwang en Bestuurlijke Sancties) en Getuigschrift A.O.V.


VWO

Aanvang
September 1992
BeŽindigd
Juni 1994 diploma behaald


HAVO

Aanvang
September 1987
BeŽindigd
Juni 1992 diploma behaald


Cursussen


Diploma Dagopleiding Praktijk Opleiding Salaris- en Loonadministratie (P.D.L.)

Diverse trainingen op het gebied van het houden van hoorzittingen, het geven van presentatie-, en diverse gespreks- en vergadertechnieken.

Diverse cursussen in het kader van Algemene Wet Bestuursrecht, BBA, Ontslagbesluit en andere regelingen in het kader van de sociale zekerheid.

Cursus Algemene Wet Bestuursrecht.
Vaardigheden:

Word, Excell, Power Point, Internet Explorer.
Competenties:
Leervermogen, Samenwerken, Resultaatgerichtheid, Probleemanalyse,
Oordeelsvorming, Mondelinge communicatie, Schriftelijke communicatie,
Stressbestendigheid, Omgevingsbewustzijn.
Opzegtermijn:
twee maanden


Werkervaring:
Bedrijf
UWV Werkbedrijf afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening (AJD)
voorheen CWI Oost Nederland
Functie: Consulent AJD
Werkzaamheden
De consulent AJD dient zelfstandig zorg te dragen voor een rechtmatige, snelle en
kwalitatief hoogwaardige toetsing van ontslagaanvragen aan het Ontslagbesluit en het verstrekken
van informatie en advies op het gebied van onder andere het sociaalzekerheid-, het ontslag- en het arbeidsrecht. Zowel het analyseren van complexe ontslagdossiers, het deelnemen aan
beraadslagingen van de Ontslagadviescommissie alsmede het vastleggen van de resultaten
(van deze bijeenkomsten) in beschikkingen (ontslagvergunningen), vormen belangrijke onderdelen
van deze functie. In dit kader wordt van de consulent onder andere verwacht dat hij de (politieke) ontwikkelingen en maatschappelijke trends op het gebied van het ontslag-, het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht signaleert en daarbij initiatief neemt, door deel te nemen aan diverse stuur- en/of klankbordgroepen.
Aanvangsdatum
December 2000-heden


Bedrijf
Notariskantoor Van Houtum
Functie: Notarieel Medewerker
Werkzaamheden
De werkzaamheden van deze functie bestonden hoofdzakelijk uit het zelfstandig opstellen van
akten, het voeren van correspondentie, het bewaken van de voortgang in de dossiers en het
onderhouden van telefonische contacten met cliŽnten, banken, tussenpersonen, makelaars etc.
Aanvangsdatum
Oktober 2000
Einddatum
December 2000


Bedrijf
Struijk Accountant en Adviseurs
Functie: Salarisadministrateur
Werkzaamheden
De salarisadministrateur is verantwoordelijk voor de salarisadministratie van klanten van het accountantskantoor en advisering op het gebied van het personeelsbeleid. De salaris-
administrateur stelt adviezen op het gebied van de arbeidscontracten en bedrijfsreglementen op en verzorgt daarbij de aangiften Loonbelasting, alle aan- en afmeldingen bij instanties, verzorgt het
jaarwerk en registratie en archivering van alle werkzaamheden die voor of namens cliŽnten werden verricht.
Aanvangsdatum
Februari 1999
Einddatum
Augustus 2000


Afstudeerstage
Dienst Sociale Zaken en Welzijn Gemeente Hengelo
Onderzoek
Minimabeleid van de gemeente Hengelo in verhouding tot het landelijke beleid

1998


Stage
Sociale Dienst Gemeente Hengelo
Onderzoek
Effect bijbanen studenten op de arbeidsmarktpositie van langdurige werklozen

1997


Referentie:
De heer S.F. Tuininga
Functie: Hoofd AJD Locatie Hengelo
074-7508255

Vreemde talen: Engels, redelijk mondeling en schriftelijk
Duits, redelijk mondeling en schriftelijk

Nevenactiviteiten


Voorzitter bewonersklankbordgroep betreffende wijkvernieuwing waarbij de inrichting de leefbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling een grote rol spelen. Het betreft een direct overlegorgaan met de gemeente Deventer waarin getracht wordt de belangen van de verschillende betrokken partijen zoveel mogelijk te behartigen.


vervolg Curriculum Vitae: A.H. van Voorst

cv: 7375

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


zondag, 14-04-2024, 10:19:42