Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 6974

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: Interim jurist
Beschikbaar in overleg
Zoekt: opdracht
Opleiding:

Opleiding:
1993 : Diploma Assurantie B
1991 : Post-academische beroepsopleiding bedrijfsjurist, Universiteit
Nijmegen
1990 : Cursus "company secretary" te Oxford, Engeland
1987 : BeŽdigd vertaalster Spaans
1986 : Eerstegraads onderwijsbevoegdheid Spaans
1983 - 1989 : Doctoraal Nederlands recht, Rijksuniversiteit Utrecht
1980 - 1986 : Doctoraal Spaanse taal- en letterkunde, Rijksuniversiteit Utrecht
1974 - 1980 : Gymnasium a, Aloysiuscollege Den Haag

diverse post-doctorale cursussen

Vakkennis:

Ervaring:

Werkervaring:
mei - nov 2008 : British Telecom, Amsterdam; werkzaam als interim Company
Secretarial Services Manager Benelux. Werkzaamheden als
hieronder omschreven, met daarbij meer juridisch inhoudelijk
werk (o.a. voorbereiden structuurvennootschap) en groter
werkgebied (Benelux).

2007 - april 2008 : Fortis Verzekeringen Nederland, Utrecht; werkzaam als interim
jurist bij het : onderdeel Fortis Vastgoed Vermogensbeheer. Verantwoordelijk voor onder andere het tot stand brengen van een prospectus voor een vastgoedfonds ten behoeve van polishouders, het voeren van het fondssecretariaat voor eerder genoemd fonds, alsmede voor het opstellen van (beheer)overeenkomsten. Start gemaakt met de invulling van de compliance-functie. Bijdrage geleverd aan (de voorbereidingen voor) de oprichting van een vastgoedfonds voor derden.


2006 : British Telecom, Amsterdam; werkzaam gedurende 11 maanden als
interim Company Secretarial Services Manager.
Eindverantwoordelijke van de afdeling Company Secretariat, welke
afdeling zich voornamelijk bezighoudt met vennootschapsbeheer van
de Nederlandse holding en een twintigtal daarmee gelieerde
vennootschappen. Naast het leiding geven aan twee medewerkers
bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit: voorbereiden,
oproepen van en deelnemen aan directievergaderingen en algemene vergaderingen van aandeelhouders, alle voorkomende juridische aangelegenheden toelichten en notuleren; opstellen aandeelhoudersbesluiten, volmachten e.d.; verantwoordelijk voor het tijdig deponeren van jaarrekeningen en het onderhouden van contacten daarover met accountants en belastingadviseurs; begeleiden van juridische herstructurering; het onderhouden van contacten met notarissen en advocaten; coŲrdineren van de tax planning in samenwerking met belastingadviseurs; algemene juridische advisering op het gebied van ondernemingsrecht. Voertaal: Engels.

1992 - 2006 : TMI Holding, Schiphol; logistiek dienstverlener. Werkzaam als
bedrijfsjurist (en directiesecretaris), met name op het gebied van ondernemingsrecht, vervoersrecht en arbeidsrecht. Ervaring in onder andere het begeleiden van overnames, verrichten van due diligence onderzoek, bijwonen en notuleren van vergaderingen van de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders, corporate governance, beoordeling en opmaak van (internationale) contracten en algemene voorwaarden, corporate housekeeping, beheer merkenportefeuille, afhandeling schadeclaims, alsmede advisering in algemeen juridische zin van de diverse werkmaatschappijen in binnen- en buitenland.

1989 - 1992 : TIP Europe Plc, Amsterdam; wereldwijd verhuurder van trailers en
actief in de modulaire kantoorbouw. Werkzaam als bedrijfsjurist, met
name op het gebied van ondernemingsrecht en arbeidsrecht.
Juridische afdeling opgezet.


Nevenactiviteiten, hobby's

Lid van Lions Club Loosdrecht e.o.
Reizen, skiŽn, lezen, tennis.

cv: 6974

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


zondag, 14-04-2024, 10:27:11